Tuyển dụng

Lamita truy tìm nhân viên Telesale

Lamita truy tìm nhân viên Telesale không yêu cầu kinh nghiệm

Bạn có đam mê “dancing” !

LAMITA sẽ cho bạn những cơ hội mới để “theo đuổi giấc mơ” vũ công của mình.